رسالت ،چشم انداز و ارزشهای بیمارستان نیکان غرب

بیانیه رسالت : بیمارستان نیکان غرب تلاش می کند  در راستای التیام آلام بیماران ،خدمات بهداشتی-درمانی ایمن و اثر بخش  و فارغ از هرگونه تبعیض نژادی و جنسیتی و مذهبی را برای مراجعان و مددجویان ارائه دهد.

چشم انداز بیمارستان : ما برآنیم انتخاب برتر بیماران،پزشکان و کارکنان در ایران و منطقه خاورمیانه باشیم

ارزشها :

  • مهربانی دلسوزی
  • Patient-centered and customer-oriented
  • sincere service
  • اخلاق حرفه ای
  • Quality and safety culture
  • Knowledge oriented
  • فرایند نگری

ویژگی فردی-سازمانی:

صداقت-صراحت-احترام

 

راه های ارتباطی با بیمارستان :

وبسایت: https://westnikan.nikanhospital.com

شماره تماس :۴۷۵۶۴۷۵۶ -۰۲۱

آدرس: تهران، اتوبان همت به سمت غرب، نرسیده به میدان المپیک، روبروی پارک جوانمردان، بیمارستان نیکان غرب