افتتاح مرکز جامع واکسیناسیون کرونا بیمارستان نیکان غرب

لازم به ذکر است بیمارستان نیکان غرب به عنوان یکی از مراکز درمانی مجموعه بیمارستان‌های نیکان در چند ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید ولی به منظور کمک به کنترل پاندمی کرونا و در راستای مسولیت اجتماعی، واکسیناسیون در این مرکز آغاز شده است.