بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان نیکان غرب:

با توجه به شرایط متغیر بیمه های تکمیلی، جهت کسب اطلاعات در رابطه با بیمه خود با شماره 02129124000  تماس حاصل فرمایید.

  • بیمارستان نیکان غرب با هیچ یک از بیمه های پایه طرف قراداد نمی باشد.
  • کلیه اعمال سرپایی در بیمارستان نیکان غرب به صورت آزاد محاسبه می گردد.
  • شفاف سازی صورتحساب در لحظه ی ترخیص حق شماست در صورتی که ابهامی در صورتحساب خود دارید آن را مطرح نموده و توضیحات لازم را دریافت نمایید.
  • هزینه اقلام مصرفی، لوازم بهداشتی، ساک بهداشتی ، خدمات پاراکلینیکی شامل رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، پزشکی هسته ای، فیزیوتراپی، خدمات پزشکی به صورت مجزا در صورتحساب درج خواهدشد.
  • خواهشمند است به محض دریافت برگ خروج به منظور استفاده بیماران در انتظار فورا نسبت به ترک اتاق بستری خود اقدام نمایید.
  • بیمارستان از پذیرفتن هرگونه چک معذور بوده و صورتحساب تنها به صورت نقدی قابل تسویه است.

قیمت تخت ها:

اتاق خصوصی: 31794040 cریال
اتاق دو تخته: 24727210 cریال
اتاقc60857000:VIPریال
تخت c63577780 :ICUریال
تخت c40622170 :CCUریال
تخت c31794040  :POSTCATHریال
تخت c63577780:NICUریال
تخت روزانه: 17662440 ریال
تخت c12366180:well babyریال

هزینه تخت نوزاد سالم و انکوباتور و PNICU در صورت نیاز به هزینه های بیمار مربوطه اضافه خواهد شد.
شایان ذکر است هزینه همراه برای اتاق های خصوصی و دو تخته جداگانه محاسبه میشود.
هزینه همراه در کنار بیمار روزانه مبلغ 3420000 ریال می باشد.
توجه: در صورت حضور بیش از 20 دقیقه ( درساعات غیر ملاقات) بر بالین بیمار برای شما کارت همراه صادر میشود و هزینه آن برای شما در صورتحساب درج میگردد. دقت داشته باشید پس از صدور کارت همراه به هیچ عنوان باطل نمی گردد.

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان نیکان غرب (نحوه صدور معرف نامه):

بیمه آتیه سازان حافظ (صرفا آنژیو گرافی و آنژیو پلاستی و عمل قلب باز) به صورت آنلاین –بیمه SOS (آنلاین) – بیمه دانا (آنلاین) – بیمه سینا (آنلاین) – بیمه البرز(آنلاین) – بیمه ی بانک ها مانند سپه و ملت و … (معرفی نامه) – آسیا (آنلاین) _ ایران(آنلاین) – سرمد (آنلاین)– دانا (آنلاین) – رازی (آنلاین) – تجارت نو (آنلاین) – نوین(آنلاین) – تعاون (آنلاین) – ما (آنلاین) – معلم (آنلاین) – کوثر(آنلاین) – پارسیان (آنلاین) – مجلس(معرفی نامه) – صندوق بازنشستگی نفت ( معرفی نامه) – بهداشت درمان نفت(معرفی نامه) _ صنایع مس( معرفی نامه)_ کار آفرین ( آنلاین) _ بانک مرکزی (آنلاین)
توجه: •قبل از پذیرش لطفا با پزشک معالج خود در رابطه با پذیرش با بیمه صحبت کنید چرا که پزشک در این مورد تصمیم گیرنده است و در صورتی که بیمارستان با بیمه طرف قرارداد باشد ولی پزشک با بیمه همکاری نکند، بیمه برای شما اعمال نمیشود.

بیمارستان نیکان غرب با هیچ یک از بیمه های پایه طرف قراداد نمی باشد.
کلیه اعمال سرپایی در بیمارستان نیکان غرب به صورت آزاد محاسبه می گردد.

شفاف سازی صورتحساب در لحظه ی ترخیص حق شماست در صورتی که ابهامی در صورتحساب خود دارید آن را مطرح نموده و توضیحات لازم را دریافت نمایید.
هزینه اقلام مصرفی، لوازم بهداشتی، ساک بهداشتی ، خدمات پاراکلینیکی شامل رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، پزشکی هسته ای، فیزیوتراپی، خدمات پزشکی به صورت مجزا در صورتحساب درج خواهد شد.
خواهشمند است به محض دریافت برگ خروج به منظور استفاده بیماران در انتظار فورا نسبت به ترک اتاق بستری خود اقدام نمایید.
بیمارستان از پذیرفتن هرگونه چک معذور بوده و صورتحساب تنها به صورت نقدی قابل تسویه است.