بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان نیکان غرب:

با توجه به شرایط متغیر بیمه های تکمیلی، جهت کسب اطلاعات در رابطه با بیمه خود با شماره داخلی 1435 تماس حاصل فرمایید.

• بیمارستان نیکان غرب با هیچ یک از بیمه های پایه طرف قراداد نمی باشد. 

• کلیه اعمال سرپایی در بیمارستان نیکان غرب به صورت آزاد محاسبه می گردد.

• شفاف سازی صورتحساب در لحظه ی ترخیص حق شماست در صورتی که ابهامی در صورتحساب خود دارید آن را مطرح نموده و توضیحات لازم را دریافت نمایید.

• هزینه اقلام مصرفی، لوازم بهداشتی، ساک بهداشتی ، خدمات پاراکلینیکی شامل رادیولوژی، آزمایشگاه، داروخانه، پزشکی هسته ای، فیزیوتراپی، خدمات پزشکی به صورت مجزا در صورتحساب درج خواهدشد.

• خواهشمند است به محض دریافت برگ خروج به منظور استفاده بیماران در انتظار فورا نسبت به ترک اتاق بستری خود اقدام نمایید.

• بیمارستان از پذیرفتن هرگونه چک معذور بوده و صورتحساب تنها به صورت نقدی قابل تسویه است.