روزهای هفته 8 الی 10  10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16  16 الی 18  18 الی 20
 شنبه  

 دکتر راحله سادات توکلی طباء

فوق تخصص آنکولوژی خون

ساعت: 9 الی 11

       
یکشنبه            
دوشنبه            
سه شنبه  

دکتر صفا نجار نجفی

فوق تخصص آنکلوژی خون

       
 چهارشنبه    

دکتر احمد عامری

ساعت: 13 الی 14

     
 پنجشنبه            
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

جستجو