روز های هفته 8 الی 10 10 الی 12 12 الی 14 14 الی 16 16 الی 18
شنبه  

 

   

 

یکشنبه        دکتر حامد رجائی آملی   دکتر حامد رجائی آملی
دوشنبه   دکتر حامد رجائی آملی    

 دکتر حمید رضا اکبری

(15 الی 17)

سه شنبه  

 

   

 دکتر امید مدیر

(15 الی 17)

چهار شنبه  

دکتر حامد رجائی آملی

   

 دکتر حمید رضا اکبری

(15 الی 17)

پنج شنبه   

محمد حسین سلطانی 

(9:30 الی 11:30)

     
جمعه          

تلفن تماس: 47564756  داخلی: 1310-1332

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

جستجو