روز های هفته

8 الی 10

10 الی 12

12 الی 14

14 الی 16

16 الی 18

شنبه

 

 

 

 

دکتر رکسانا منصور قنائی

عفونی اطفال 

 

یکشنبه

 

 

 دکتر شیرین عامل

(10 الی 13)

     

دوشنبه

         

سه شنبه

 

 

دکتر منوچهر عسگری

فوق تخصص اطفال

(11 الی 13)

 

 

دکتر رکسانا منصور قنائی

 عفونی اطفال

 

چهار شنبه

 

 

 دکتر حسام دانش آموز

فوق تخصص قلب اطفال

(11 الی 13)

     

پنج شنبه  

         

جمعه 

         

تلفن تماس: 47564756-021  داخلی: 1310-1332

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

جستجو