روز های هفته

 

8 الی 10

 

10 الی 12

 

12 الی 14

 

14 الی 16

 

16 الی 18

 

شنبه

 

 

 دکتر مهدی فشارکی

 

 

دکتر ارژنگ سیف اللهی

 

   

 

یکشنبه

 

دکتر نور فتاح

(9 الی 11)

 

 دکتر نصیر فخار-کبد

دکتر مهران سهرابی  

   

 

 دکتر مهدی ترکمن

 

دوشنبه

 

 

 

دکتر مسعود ناری 

 

 

دکتر سید عباس سادات صفوی

 

 

 

 دکتر مهدی ترکمن 

 

سه شنبه

 

 

 

     

چهار شنبه

 

 

 

دکتر مهدی ترکمن 

 

 

 

 دکتر مسعود ناری

دکتر فتانه ضیائی

 

 

پنج شنبه 

 

 

دکتر احمدرضا سروش

(11 الی 13)

     

جمعه

 

         

تلفن تماس: 47564756  داخلی: 1310-1332

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

جستجو