روزهای هفته

 

 8 الی 10

 

 10 الی 12

 

 12 الی 14

 

 14 الی 16

 

 16 الی 18

 

شنبه

 

 

دکتر حسین عدل  خو 

دکتر بهنام مرادبیگ

(10:30 الی 12)

     

یک‌شنبه

 

 

 دکتر مجید رجبی کاشانی

 

     

دوشنبه

 

 

دکتر بهنام مرادبیگ

(10:30 الی 12)

 

 

   

سه‌شنبه

 

 

دکتر مجید رجبی کاشانی 

     

چهارشنبه

 

 

 دکتر بهنام مرادبیگ

(10:30 الی 12)

 

 

 

پنج‌شنبه

 

         

تلفن تماس: 47564000    داخلی: 1332- 1310

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

جستجو