روزهای هفته

 

 8 الی 10

 

 10 الی 12

 

 12 الی 14

 

 14 الی 16

 

 16 الی 18

 

شنبه

 

 

 

   

دکتر مهدی یدالله زاده 

 

یک‌شنبه

 

     

دکتر جلال حشمت نیا

(13 الی 15) 

 دکتر محسن فرخ پور

 

دوشنبه

 

   

دکتر مریم عنایت

(13 الی 17)

دکتر مریم عنایت

 (13 الی 17)

دکتر مهدی یدالله زاده 

 

سه‌شنبه

 

 

 

 

 دکتر جلال حشمت نیا

(13 الی 15) 

دکتر محسن فرخ پور

 

چهارشنبه

 

     

 

 دکتر مهدی یدالله زاده 

 

پنج‌شنبه

 

         

تلفن تماس: 47564000    داخلی: 1332- 1310

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

جستجو