روز های هفته

 

8 الی 10

 

10 الی 12

 

12 الی 14

 

14 الی 16

 

16 الی 18

 

18 الی20

 

شنبه

 

 

 

 

دکتر حمید رضا نجاری

 

 

دکتر پیام طبرسی

(18:30 الی 21)

یکشنبه

 

        دکتر زینب یاسین   دکتر پیام طبرسی 

دوشنبه

 

      دکتر حمیدرضا نجاری    

دکتر پیام طبرسی

(18:30 الی 21)

سه شنبه

 

 

 

   دکتر حمیدرضا نجاری     دکتر پیام طبرسی 

چهار شنبه

 

 

 

  دکتر زینب یاسین   

دکتر پیام طبرسی

(18 الی 21)

پنج شنبه 

 

   دکتر حمیدرضا نجاری          

جمعه

 

           

تلفن تماس: 47564756  داخلی: 1310-1332

 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

جستجو