روز های هفته

 

8 الی 10

 

10 الی 12

 

12 الی 14

 

14 الی 16

 

16 الی 18

 

شنبه

 

 

 

 

 

 دکتر عطیه آموزگار

فوق تخصص غدد 

 

یکشنبه

 

         

دوشنبه

 

         

سه شنبه

 

 

 

 

 

  دکتر صدیقه مرادی

 فوق تخصص غدد 

 

چهار شنبه

 

 

 

 

 

 

  دکتر صدیقه مرادی

 فوق تخصص غدد

 

پنج شنبه 

 

         

جمعه

 

         

تلفن تماس: 47564756  داخلی: 1310-1332

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

جستجو