روزهای هفته

 

 8 الی 10

 

 10 الی 12

 

 12 الی 14

 

 14 الی 16

 

 16 الی 18

 

شنبه

 

دکتر آناهیتا صادقی

 دکتر فرهاد مرادی

(11 الی 12)

     

یک‌شنبه

 

       دکتر امیر علی سهراب پور  

دوشنبه

 

   

 

   

سه‌شنبه

 

 

 

   

 دکتر محمد رضا روحانی

(16 الی 20)

چهارشنبه

 

   

 دکتر امیرحسین کاظمی

 

 

 

پنج‌شنبه

 

         

تلفن تماس: 47564000    داخلی: 1332- 1310

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیمارستان نیکان غرب می باشد.

جستجو